Individuální terapie v Mladé Boleslavi

 • Jste zmatení ze svého prožívání, chování, nebo z prožívaní a chování lidí okolo vás?
 • Cítíte, že jste nespokojení? Nevíte, zda se odhodlat k nějaké změně?
 • Něco vás tíží na duši? Nevíte co, nebo nevíte komu to říct?
 • Prožíváte nebo děláte věci, které vás obtěžují nebo si je vyčítáte a více vám škodí, než pomáhají?
 • Přemýšlíte, zda se vaše záliba, vášeň nezměnila na škodlivou závislost?
 • Přemýšlíte, jestli jste normální?

Občas tyto a podobné pocity prožívá každý z nás. Často pomůže, pokud se zastavíme, vydechneme, zaměříme se sami na sebe. Pomůže, když se svěříme někomu blízkému, kdo nás vyslechne, podpoří. A někdy to nestačí. Pak máme možnost obrátit se na odborníka. Na osobu, která nepatří do okruhu rodiny, přátel ani spolupracovníků. Osobu, ke které si můžeme dovolit být naprosto otevření, protože nehrozí, že nás odsoudí, zavrhne. V tomto je terapeutický vztah velmi jedinečný.

V terapeutickém vztahu máte dostatek prostoru věnovat se sami sobě. Porozumět svému prožívání, svým postojům, názorům a chování. Může vám pomoci překlenout těžké období. Vytváří prostor, ve kterém můžete bezpečně prožívat své emoce, vyzkoušet změny ve svém chování, osobnostně se rozvíjet, hledat smysl.

Co se můžete v individuální terapii naučit?
 • Porozumět sám sobě.
 • Prožívat.
 • Relaxovat.
 • Porozumět druhým.
 • Chovat se jinak.
 • Lépe a svobodněji se rozhodovat.
 • Prosazovat se.
 • Smířit se.

Cena za individuální terapii je 800,- Kč/hodinové setkání.