Rodinná terapie v Mladé Boleslavi

Pomůžeme vám překonat rodinné problémy a co nejvíce se přiblížit harmonickému fungování celé rodiny.

Cílem rodinné terapie je najít cestu ze začarovaného kruhu pomocí vlastních pozitivních zdrojů v rodině. Společná práce je nejčastěji zaměřena na analýzu stávajícího způsobu komunikace v rodinném systému, rozvoj nových možností a dovedností komunikace a na řešení vztahových problémů či problémů osobních, pokud vyplývají ze vztahového kontextu.

Při terapiích pracujeme s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Pokud to z nějakého důvodu není možné, vnímáme i tak jejich důležitost v rodinném systému.

Rodinná terapie může přispět k řešení tíživé situace rodiny s cílem minimalizovat negativní dopad na její členy, především děti.

Co můžete od rodinné terapie očekávat
 • Možnost otevřeně hovořit v bezpečném terapeutickém prostředí.
 • Reflektování a rozpoznání mechanismů, které stojí za současnými potížemi rodiny.
 • Hledání a objevování nových možností v komunikaci s ostatními členy rodiny. Cílem je otevření komunikace.
 • Možnost porozumět vlastním postojům a postojům ostatních členů rodiny.
 • Naučíte se vyjadřovat své postoje a potřeby přijatelným způsobem.
 • Některých setkání se účastní celá rodina, jindy je žádoucí setkání terapeuta pouze s některými členy rodiny.
 • Při setkání pracujeme především slovy, někdy můžeme využít i dalších psychoterapeutických technik.
 • Nehodnotíme jednání svých klientů, pomáháme členům rodiny využít vlastní síly v řešení tížívých situací.
 • Netvoříme koalice s jednotlivými členy rodiny, jsme na straně všech. Řídíme se etickými zásadami a respektujeme důvěrnost.

Párová terapie

Párová terapie je v porovnání s rodinnou terapií úžeji zaměřená na partnerský vztah. U partnerů mající rodinu není hranice mezi oběma druhy terapie vždy jasně daná, jelikož děti společný vztah zásadně ovlivňují.

Témata párové terapie se nejčastěji dotýkají těžkostí v komunikaci, nespokojenosti ve vztahu, sexuálního života a nevěry, rozdílných postojů a očekávání v zásadních otázkách vztahu.

V obou formách terapie se můžete rozhodnout, zda chcete spolupracovat s mužem, či ženou. Nabízíme také terapii v páru, kdy se budeme setkání účastnit oba zároveň. Tato varianta je výhodnější, je ovšem také dražší.

Cena za rodinou či párovou terapii je:
 • 1 terapeut – 800,- Kč/hodinové sezení
 • 2 terapeuté – 1200,- Kč/hodinové sezení