Psycholog Mgr. Tomáš Slánský

Jsem spíše racionální typ, což se projevuje i na způsobu mé práce. Snažím se klienta a jeho situaci co nejlépe pochopit, proto se hodně ptám a ujišťuji se, že si rozumíme a společně v klidu porovnáváme to, co vidím já s jeho pohledem. Tím jej zároveň vedu k pochopení sebe sama a k náhledu na svoji situaci.

Důležité pro mne je, aby se klient cítil v terapii bezpečně. Nemusíte mít strach, že Vás odsoudím a to ani v případě, kdy třeba dám najevo nesouhlas s nějakým projevem Vašeho chování.

Rád používám různé relaxační techniky, které někdy cíleně doplňuji různými imaginacemi. Tyto techniky jsou pro většinu lidí příjemné, uvolňují a dodávají sebevědomí, zlepšují soustředění a sebekontrolu, prohlubují sebepoznávání, mohou být i cestou k nevědomým obsahům, které nás ovlivňují, aniž bychom si to na vědomé úrovni uvědomovali.

Po dohodě s klientem někdy používám i psychodiagnostické metody, které dobře popisují určité oblasti osobnosti a prožívání, pomáhají k (sebe)poznání klienta. Psychodiagnostika pak slouží jako užitečný odrazový můstek k terapeutické práci.

Pokud pracuji s dítětem, snažím se co nejvíce zapojit jeho rodinu, jelikož jeho případné potíže často odrážejí rodinné vztahy a právě v rodině může nalézt tu největší podporu. Preferuji však práci s dospívajícími. Pokud potřebujete psychologickou pomoc pro mladší dítě, kontaktujte spíše Mgr. Hanu Slánskou.

Velmi mne baví párová terapie.

Psychologická praxe:

cropped-003.jpgOd roku 2022 jsem psychologem ve Středisku výchovné péče v Mladé Boleslavi.

cropped-003.jpgV době covidu jsem pracoval jako psycholog a case manager v programu Pilot+.

cropped-003.jpgDvanáct let jsem pracoval v zařízení CESTA Řevnice s mladistvými uživateli drog.

cropped-003.jpgOd roku 2015 provozuji soukromou praxi.

cropped-003.jpgČtyři roky jsem působil jako psycholog na 5. ZŠ v Mladé Boleslavi.

cropped-003.jpgV době studií jsem dva roky pracoval jako krizový pracovník v dětském krizovém centru a intervenčním centru Spondea.

Vzdělání:

cropped-003.jpgMagisterské studium Psychologie na FSS MUNI v Brně.

cropped-003.jpgPětiletý sebezkušenostní terapeutický výcvik SUR v rozsahu 605 hodin.

cropped-003.jpgKurz terapie partnerského vztahu vedený Mgr. Janem Knopem a Mgr. Marií Zemanovou v rosahu 110 hodin.

cropped-003.jpgKurz prvního stupně EEG Biofeedback v EEG Institutu Praha a kurz BrainFeedback pro profesionální použití v Biofeedback institutu.

cropped-003.jpgSpecializace v pedagogice – speciální pedagogika pro učitele se zaměřením na etopedii na PedF UK v Praze v rozsahu 365 hodin.

cropped-003.jpgVýcvikový kurz v telefonické krizové intervenci v rozsahu 150 výcvikových hodin.

cropped-003.jpgKurz hypnózy pořádaný Sekcí pro hypnózu České psychiatrické společnosti, vedený prof. Stanislavem Kratochvílem.

cropped-003.jpgKurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii a poradenství odborně vedený PhDr. Hanou Vyhnálkovou v rozsahu 45 hodin.

… a řada dalších psychologických a adiktologických kurzů, konferencí a seminářů…