Videotrénink interakcí

 

Videotrénink interakcí je metoda, která patří mezi tzv. „krátké formy terapie“ a pomáhá řešit potíže v interakci (vzájemném působení, komunikaci) mezi rodiči a dětmi, mezi pedagogy a žáky, nadřízenými a jejich pracovníky nebo pracovními týmy.

Jak řekl klasik světové psychoterapie Paul Watzlawick:nelze nekomunikovat“ (např. i když mlčíme, něco tím druhému sdělujeme). Avšak málokdy máme příležitost náš způsob komunikace pozorovat, podrobit analýze, zjistit, jaké způsoby komunikace ve vztahu k druhým využíváme a jak jim druzí skutečně rozumí. Metoda Videotrénink interakcí (zkráceně VTI) právě tuto příležitost nabízí.

Pokud se Vám zdá, že je někdy obtížné domluvit se s druhými na společném cíli, jako by oni mluvili o voze a Vy o koze, pokud byste rádi rozvíjeli vztah s Vašimi blízkými takovým způsobem, který oběma stranám bude přinášet radost, máte možnost vyzkoušet metodu Videotréninku interakcí. Je však důležité si uvědomit, že ta hlavní práce bude na Vás, změna ve vztazích se může uskutečnit jen díky Vaší ochotě naslouchat a udělat změnu. V tomto procesu budu velmi ráda Vaším průvodcem.

Jak VTI probíhá?

 

Na počátku je Váš zájem zkusit něco dělat jinak. Pokud máte chuť, odhodlání a výdrž, je téměř vyhráno. Během prvního setkání spolu probereme, co Vás trápí, co byste chtěli jinak, jaké jsou Vaše cíle a potřeby změny. Pokud se domluvíme na konkrétním cíli, bude následovat pořízení nahrávky, ve které zachytíme způsob Vaší komunikace, interakce s druhými (dle popsaných potíží – s dítětem, žákem, v pracovním prostředí s týmem apod.) Dalším krokem je rozbor jednotlivých úseků, které jsou pro řešení Vaší situace klíčové a podpora pozitivních vzorců, které se v komunikaci vyskytují. Následují další nahrávky a rozbory dle potřeby tak, abychom došli požadovanému cíli. Většinou se jedná o 4 až 6 setkání, někdy může být spolupráce kratší nebo delší, zpravidla by neměla přesáhnout půl roku. Nejde tedy o hledání souvislostí z minulosti, podvědomých motivů či nácvik správného chování, ale o aktivní pozitivní změnu, kterou Vy sami uděláte a pocítíte její účinky ve vztazích kolem Vás.

Kde může být metoda VTI přínosná?

 

Ve všech rodinách, školách nebo firmách a organizacích, které chtějí rozvíjet své komunikační dovednosti a tím posilovat nejen sami sebe ale i druhé lidi, na kterých jim záleží a nesou určitou zodpovědnost za jejich rozvoj.

Mimojiné se dá metoda VTI využít

– v rodinách, kde jsou kojenci, batolata, předškolní děti při navázání a podpoře vztahu mezi rodiči a dítětem, podpoře vzájemné náklonnosti a pro dítě posilující zpětné vazby od rodičů. Díky této zpětné vazbě se dítě rozvíjí v řečových dovednostech, v porozumění vlastním emocích, může lépe zvládat požadavky a nároky okolí. Rodiče díky VTI rozvíjí své kompetence, vidí, co se jim v interakci s dítětem daří, co funguje;

– v rodinách, kde jsou děti s různými postiženími a je někdy obtížné porozumět jejich potřebám, navázat s nimi láskyplný a podporující vztah a zároveň jim poskytnout možnost samostatně se rozvíjet;

– v rodinách, které mají děti v pěstounské péči a potřebují zvládnout jejich adaptaci v nové rodině, pochopit způsob komunikace pěstounského dítěte, který může být velmi odlišný od způsobů zavedených v rodině;

ve třídách, kde jsou integrovány děti s různými postiženími, např. děti s ADHD, které mají potíže s přizpůsobením se ve výuce a snadno se jim stane, že do kolektivu „nezapadnou“, pro učitele je často obtížné s nimi komunikovat, ocenit je, motivovat je pro další práci;

v pracovním prostředí, kde je vedoucí pracovník odpovědný za fungování týmu, dosahování určitých výsledků, dobře využitelné je VTI např. při zkoumání efektivnosti porad, úkolování apod.